Fra frugtkurv til sund business – det er tid til et paradigmeskifte

Igennem mange år har frugtkurven været det synlige bevis på, at en virksomhed gik op i sundhed. Kurven blev ofte placeret i receptionen, så alle der kom på besøg ved selvsyn kunne konstatere, at netop denne virksomhed gjorde noget særligt for sit personale. Tiden er dog kommet til at tage det næste skridt. Det er tid til sund business.

Ét af de 10 kostråd fra Fødevarestyrelsen lyder ”Spis frugt og mange grøntsager”, og de fleste konstaterer på ugentlig basis, at det efterhånden går mere end godt med at spise frugt. Det er nærmere grøntsagerne det kniber med, for ikke at tale om evnen til at spise varieret, moderat og få dyrket motion.

Stadig flere får livsstilsrelaterede helbredsproblemer, som ikke nødvendigvis giver et sygefravær, der kan måles i statistikkerne. Det skyldes, at rigtig mange møder ind på job, selvom de ikke er helt på toppen. Fænomenet kaldes sygenærvær, og omfatter både fremmøde på arbejdspladsen, og hjemmearbejdsdage som reelt er sygedage. De seneste tal for konsekvenserne af sygenærvær viser, at der leveres en performance, der er op til 7 gange så dårlig ift. en frisk og motiveret medarbejder (kilde: Falck Healthcare).

Den enkelte medarbejders livsstil har dermed en direkte og målbar konsekvens for virksomheden effektivitet og produktivitet.

Hvis vi vil ændre situationen, er det tid til at gøre noget nyt. Omkostningerne til at behandle syge og stressramte medarbejdere er enorme, og kan bruges meget bedre på at investere i dem, der er i risiko-zonen for at blive syge – eller endnu bedre: Gennemføre sundhedsfremmende indsatser, så sygdom og fravær forebygges.

Ledelsen skal tage ansvar for den forebyggende indsats
Human capital er et konkurrenceparameter, uanset om der er tale om produktions- eller vidensvirksomheder, og derfor skal sundhed ikke blot overlades til HR-funktionen eller Personaleforeningen. Det skal forankres højere oppe. Arbejdet med strategisk sundhed kræver at ledelsen tager et ansvar for den forebyggende indsats. Det kan gøres ved at stille en ramme til rådighed for medarbejderne, som omfatter reel efteruddannelse med ny viden og konkrete aktiviteter, der giver motivation til at ændre livsstil. Det skal være muligt at designe individuelle løsninger for medarbejderne, som tilpasses den enkeltes situation og ønsker, for på den måde at nå frem til lige præcis den indsats, der giver resultater for den enkelte. Ingen tvang, men relevante og motiverende tilbud.

Formålet med at arbejde strategisk med sundhed vil altid være at styrke virksomhedens kerneydelse. Jo mere robuste og effektive medarbejderne er, jo bedre er de i stand til at tackle udfordringer og levere en konsistent og værdiskabende ydelse til virksomhedens kunder.

Hvordan ser tallene for sygenærvær mon ud i din virksomhed? Er det tid til at kigge medarbejderne i øjnene, og tale sammen om sundhed, i stedet for kun at tjekke sygefraværsprocenten?

#strategisksundhed #sundbusiness #nytparadigmepåvej #talomsundhed

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

* Checkbox GDPR is required

*

I agree