Om Din SundhedsCoach

Bag Din SundhedsCoach står Marianne Schütze, der med 15 års succes som leder har stor erfaring med personaleledelse og -udvikling. Idéen til at starte Din SundhedsCoach udsprang som en refleksion på et til tider alt for hektisk arbejdsliv præget af kortsigtede beslutninger og svingende trivsel.

Som lederansvarlig for 32 medarbejdere i direkte reference var tiden altid knap, og de gode idéer til udvikling og trivsel blev ofte nedprioriteret på grund af uforudsete opgaver i relation til personale eller kunder.

Over tid voksede frustrationen over dette og ønsket om en sparringspartner spirede frem. Ikke bare en sparringspartner, som kunne sætte sig ind i min situation, og bidrage til den ønskede udvikling, men også en sparringspartner med ægte interesse i at udvikle personalet, gå i dialog med dem, udfordre dem og hjælpe dem til at træffe bedre valg omkring deres livsstil, herunder prioritering af tid og energi.

Det lykkes mig aldrig at finde den person. Til gengæld oplevede jeg det samme behov hos mange af mine lederkolleger og en række andre ledere, jeg kendte. Det gav mig troen på, at jeg skulle være den person, jeg selv havde efterspurgt.

En person, der havde erfaring med personaleledelse og -udvikling, som samtidig havde kompetencer inden for sundhed og coaching og som ikke mindst kunne opnå den nødvendige tillid blandt medarbejderne, for at skabe den ønskede trivsel og udvikling.

Jeg videreuddannede mig til Kostvejleder ved siden af mit arbejde, og det gav mig en kæmpe øjenåbner i forhold til det energipotentiale, der ligger gemt i relation til kosten. Jeg var selvfølgelig godt klar over, hvad der som udgangspunkt var sundt og usundt, men hvor meget mit blodsukker egentlig påvirkede min mentale performance, blev jeg lettere chokeret over.

Med en ny uddannelse i ryggen besluttede jeg mig for at fokusere på at skabe mere energi til performance, da min oplevelse var, at der var et stort behov for mere viden om dette. Særligt forståelsen af de konsekvenser det får, når vi træffer uhensigtsmæssige beslutninger om kost, motion og søvn, for ikke at tale om de mere følelsesmæssige energipåvirkninger, vi rammes af i løbet af en arbejdsdag.

 

Koncept og passion

Konceptet blev døbt ”Sund Business – energi til performance”, da det ikke skal være nogen hemmelighed, at arbejdet med at optimere energien naturligvis forventes at smitte positivt af på medarbejdernes performance, så det er sund business at investere i energien.

Det er min passion at bidrage med viden, inspiration og motivation til at skabe en mere energisk livsstil med bæredygtige vaner, som sikrer den ønskede udvikling og trivsel. Det omfatter både den fysiske, følelsesmæssige, mentale og spirituelle energi, som alle skal aktiveres for at skabe den optimale performance – både professionelt og privat.

Kombination af en uddannelse som Kostvejleder, Coach og 15 års ledererfaring giver mig en unik platform til at motivere og inspirere medarbejdere til mere energi og trivsel, fordi jeg kender til de udfordringer og muligheder der skal tænkes ind, når nye energiske vaner skal implementeres.

Jeg er fyldt med energi og humor, har en skarp analytisk sans og er vild med at skabe resultater for og sammen med andre. Jeg elsker at sætte mig ind i nye situationer, skære ind til benet, iværksætte handlinger, og derigennem skabe forandring og resultater.

Jeg er kendt for mit store smil samt evnen til at formidle mit stof på en inspirerende og motiverende måde, der skaber resultater.

Læs her hvad jeg tilbyder virksomheder.

 

Uddannelser og erhvervserfaring
  • Certificeret Kostvejleder
  • Certificeret Coach
  • HD(O)
  • 15 års ledererfaring i den finansielle sektor og i IT- og reklamebranchen

Læs mere på min profil på LinkedIn  www.linkedin.com/in/marianneschutze/

 

Kontakt mig for en dialog om hvilke indsatser vi skal gøre i din virksomhed.

Ring: 4058 4059
Mail: kontakt@dinsundhedscoach.nu

Følg mig på Instagram www.instagram.com/din_sundhedscoach
Følg mig på Facebook www.facebook.com/sundhedscoach