Performance-strategi

Kender du ordsproget:
Det, der bliver målt, er det, der bliver gjort“?

Det gælder også i forhold til energi og performance. Er der ingen målsætninger eller opfølgning, udebliver handlingerne, og dermed også resultaterne. Vil du øge virksomhedens samlede performance, er løsningen derfor at udarbejde en strategi for det.

En strategi for performance skal ikke være noget forkromet eller højtflyvende. Tværtimod. Den skal være så konkret som overhovedet mulig og eksempelvis indeholde målsætninger om niveauet af sygefravær og overtid. Herudover anbefaler jeg også at opstille målsætninger for de aktiviteter, der skal gennemføres, så der både måles på resultatet og på indsatserne.

På den måde er det lettere at følge op på fremdriften ift. det ønskede resultat.

Sunde indsatser i strategien kan f.eks. være:
  • Performance-tjek
  • Arealer til pausegymnastik
  • Stress-forebyggelse
  • Inspirationsoplæg om kost, søvn, motion, performance mm.
  • Frokost- og frugtordning
  • Sundhedsforsikring
  • Forplejning ifm. møder og overarbejde

Der er ingen tvivl om, at sunde medarbejdere har en højere arbejdsglæde, skaber bedre resultater og har mere overskud til at håndtere en hverdag fyldt med forandringer. Derfor er det en sund investering at arbejde med sundhed som en strategisk forankret aktivitet, fremfor ad hoc tiltag.

Kontakt mig hvis du er interesseret i at få kortlagt virksomhedens energi-tilstand. Jeg gennemgår forskellige aspekter af performance, som danner basis for at vurdere den samlede tilstand.

Efter mødet får du udleveret rapporten inkl. forslag til igangsætning af forskellige aktiviteter, som kan optimere virksomhedens performance.

Pris: fra 10.000 kr. excl. moms