Sund Business

m_portraet_grinmedgroenttrae_ny“Sund business” er et unikt koncept, der gør det muligt at arbejde med energi og sundhed, som en sammenhængende aktivitet i virksomheden.

Fokus skal flyttes, så sundhed ikke længere opfattes, som et rent internt anliggende, der handler om fraværs-procenter og gulerødder. Det skal i stedet bidrage til en markedsorienteret værdiskabelse ift. kunderne. Det er dem, der skal mærke forskellen i energiniveau og performance, når de har kontakt med virksomheden.

Den præmis inkluderer alle i virksomheden, da alle har en forpligtelse til at levere på det højst mulige niveau. På den måde bliver sundhed en inkluderende aktivitet, der samler virksomheden, fremfor den splittelse et traditionelt syn på sundhed ofte kan skabe.

 

Konceptet tilpasses den enkelte virksomhed 

“Sund Business” tager afsæt i en velafprøvet metode, der sikrer den ønskede forandring i energi og performance.

Værktøjskassen rummer bl.a. Performance-Tjek og Inspirationsoplæg, som giver konkrete og letanvendelige anbefalinger ift. kost, motion, søvn, planlægning, prioritering mm. På den måde bliver du og dine medarbejdere i stand til at øge sundheden, energien og trivslen, og får derved overskuddet til at håndtere forandringer og udfordringer.

Konceptet indeholder også events, workshops, teamudviklingsforløb, kurser og 1:1 coaching, og rummer dermed både på individuelle tilbud, fælles tiltag og ikke mindst teambaserede værktøjer, der sikrer engagement og forankring.

Det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvor omfattende “Sund Business” skal være ift. virksomhedens ressourcer og øvrige aktiviteter og mål. Det er dog klart, at en enkelt aktivitet ikke udvikler kulturen, eller skaber grundlag for en ændret dialog med omverdenen. Der skal mere til.

Et typisk “Sund Business”-forløb gennemføres henover 9-12 måneder og består af individuelle performance-Tjek, Inspirationsoplæg, events og teamudvikling.

Klik her og læs mere om produkter og priser til virksomheder.

 

Energi til performance skal være en naturlig del af dialogen

Min mission er at gøre energi til performance til en naturlig del af dialogen i alle virksomheder. Hvorfor ikke være åben omkring, hvor stor en effekt energi, eller mangel på samme, har på den enkeltes performance. Og i samme ombæring tilbyde medarbejderne relevante tiltag, der støtter op om dialogen, og sikrer den ønskede forandring.

Og hvorfor ikke høste den værdi, der ligger i at bruge dette eksternt ift. kunderne, på en professionel og afbalanceret måde, som både medarbejdere og kunder kan forholde sig til?

Kontakt mig og lad os tage en dialog om, hvordan “sund business” kan bidrage med meget mere end den traditionelle trivselstilgang med fokus på sygefravær og interne evalueringer.

Du kan også læse mit LinkedIn indlæg “Fra frugtkurv til sund businessher