Sund Business

m_portraet_grinmedgroenttrae_ny“Sund business” er et unikt koncept, der gør det muligt at arbejde med sundhed, som en sammenhængende aktivitet i virksomheden.

Fokus skal flyttes, så sundhed ikke længere opfattes, som et rent internt anliggende, der handler om fraværs-procenter og gulerødder. Det skal i stedet bidrage til en markedsorienteret værdiskabelse ift. kunderne. Det er dem, der skal mærke forskellen i energiniveau og performance, når de har kontakt med virksomheden.

Den præmis inkluderer alle i virksomheden, da alle har en forpligtelse til at levere på det højst mulige niveau. På den måde bliver sundhed en inkluderende aktivitet, der samler virksomheden, fremfor den splittelse et traditionelt syn på sundhed ofte kan skabe.

 

Konceptet tilpasses den enkelte virksomhed

“Sund Business” rummer bl.a. SundhedsTjek og Inspirationsoplæg, med konkrete og letanvendelige anbefalinger ift. kost, motion, søvn mm. På den måde bliver du og dine medarbejdere i stand til at øge sundheden, energien og trivslen, og får samtidig overskuddet til at smile.

Konceptet indeholder også udvikling og gennemførelse af virksomhedsspecifikke events, sunde workshops, konkurrencer og social media content. Virksomhedens kommunikation bliver derved sammenhængende både internt og eksternt.

Det er op til den enkelte virksomhed at beslutte, hvor omfattende “Sund Business” skal være ift. virksomhedens ressourcer og øvrige aktiviteter og mål. Det er dog klart, at en enkelt aktivitet ikke udvikler kulturen, eller skaber grundlag for en ændret dialog med omverdenen. Der skal mere til.

Klik her og læs mere om produkter og priser til virksomheder.

 

Sundhed skal være en naturlig del af dialogen

Min mission er at gøre sundhed, til en naturlig del af dialogen i alle virksomheder. Hvorfor ikke være åben omkring, hvor stor en effekt sundhed, eller mangel på samme, har på den enkeltes performance. Og i samme ombæring tilbyde medarbejderne relevante sundhedstiltag, der støtter op om dialogen.

Og hvorfor ikke høste den værdi, der ligger i at bruge dette eksternt ift. kunderne, på en professionel og afbalanceret måde, som både medarbejdere og kunder kan forholde sig til?

Kontakt mig og lad os tage en dialog om, hvordan “sund business” kan bidrage med meget mere end den traditionelle sundhedstilgang, med fokus på sygefravær og interne evalueringer.

Du kan også læse mit LinkedIn indlæg “Fra frugtkurv til sund businessher