Energiske workshops

For at få det fulde udbytte af Sund Business-konceptet, anbefaler jeg at kombinere Inspirationsoplæg og SundhedsTjek med én eller flere Sunde Workshops.

Dette såvel for at sikre den interne forankring og transformation af ny viden, som for at koble sundhedsaktiviteterne med virksomhedens mål så den eksterne værdiskabelse indfries.

Jeg tilbyder en række workshops, bl.a.:
  1. Hvad er sund business i vores virksomhed, og hvordan udmønter vi det?
  2. Hvad er sund ledelse i vores virksomhed, og hvordan udmønter vi det?

Hver workshop består af en guidet udviklingsproces, der sikrer en sund dialog om de virksomhedsspecifikke definitioner af begreberne. Endvidere udarbejdes en implementeringsplan med beskrivelse af en række konkrete aktiviteter og handlinger. Proces og plan sikrer, at alle spiller en rolle og bidrager aktivt til både den interne og den eksterne værdiskabelse af Sund Business.

Varighed: 3-4 timer
Pris: 7.500 – 10.000 kr. excl. moms (afhængig af omfang)

Kontakt mig for nærmere aftale om en sund workshop i din virksomhed.