Performance via bruttolønnen

Vidste du, at medarbejderne kan trække deres individuelle Performance-forløb fra i skat og dermed kun skal betale ca. 50% af prisen efter skat?

Det kræver kun, at du som virksomhed betaler Performance-forløbet upfront og herefter trækker et månedligt beløb via lønsedlen.

Mit individuelle Performance-forløb er godkendt af Skat som et personalegode i kategorien “Uddannelse og kurser”, der er skattefri. Det kan dermed fungere i en bruttolønsordning.
Du kan læse mere om Performance-forløbet nedenfor.

 

Individuelle Performance-forløb

Det individuelle performance-forløb “Sund Business”  har til formål at give dig konkrete værktøjer til bedre selvledelse, så du får de bedste forudsætninger for at håndtere et krævende job, med konstante forandringer og et højt arbejdstempo. Alt foregår naturligvis på arbejdspladsen, så du ikke skal bruge tid på transport.

Kurset ”Sund business” har fokus på at lære dig at optimere dit energiniveau, så du arbejder med en højere energi, der optimerer din performance og resultater på jobbet. Via coaching og individuel kost- og handleplan opnår du kompetencer til at ændre på egne vaner og handlemønstre, der mindsker dit sygefravær og øger din motivation og trivsel på arbejdspladsen. Kurset tilbydes oftest til alle medarbejdere på arbejdspladsen som en del af en samlet indsats, for at sikre robuste og langtidsfriske medarbejdere, der har energi til at tackle forandringer og udfordringer i virksomheden.

Tilbyder I flextid, kan medarbejderen med fordel flexe de 45-60 min. en sundhedssamtale varer, og dermed hurtigt være tilbage på pinden igen – med fornyet energi.

Et Performance-forløb indeholder:

‣ Motivations-samtale med fokus på dig, din sundhedstilstand, dine mål mm.
‣ Sundhedstjek med måling og vejning på Tanitavægt (fedt%, bodyage mm)
‣ Individuelt tilpasset kost- og handleplan
‣ Work book med opgaver, der løses løbende igennem kurset
‣ 4 opfølgningssamtaler á 45 min. (ca. hver 3. uge)
‣ Løbende kontakt via sms og mail (hvis behov)

Pris: 6.000 kr excl. moms
Varighed: 12-14 uger

Ved hver opfølgningssamtale får du en måling og vejning, sparring på din workbook samt feedback på dine resultater, så du når dine mål.

Du har mulighed for at købe ekstra opfølgningssamtaler for 850 kr. /stk., excl. moms.

Læs mere her hvad jeg ellers tilbyder virksomheder .